Vispārējie noteikumi un nosacījumi

§ 1 Līguma noslēgšanas / pasūtīšanas process

Jūs varat pasūtīt mūsu interneta veikalā piedāvātās preces aizpildot interneta veidlapu, vai arī pa tālruni, e-pastu un faksu. Interneta veidlapas aizpildīšana un nosūtīšana (vai, atbilstoši, telefoniski, pa e-pastu vai faksu pieteiktie pasūtījumi) ir juridiski saistoša pirkšanas piedāvājuma apliecinājums. Pasūtījumi, kuri veikti ar interneta viedlapas, tālruņa, e-pasta vai faksa palīdzību ir vienlīdzīgi juridiski saistoši. Iesniedzot pasūtījumu, Jūs apstiprināt, ka piekrītat, ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām, Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, un apstiprināt, ka vēlaties iegādāties pasūtītās preces. Pasūtījuma saņemšanu mēs apstiprinām elektroniski vai pa tālruni; pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums neapstiprina pasūtījuma realizāciju. Līgums par preču piegādi stājas spēkā pēc preču saņemšanas (kas iespējama tikai pēc apmaksas veikšanas), bet ne vēlāk kā pēc 14 dienu atpakaļ atdošanas termiņa beigām, kurš Jums pienākas.

§ 2 Piegādes un apmaksas vispārējie nosacījumi

Piegāde Latvijas teritorijā ir bezmaksas. Ja pasūtāt tikai vienu (auto) riepu, papildus tiek aprēķināta piegāges maksa 8EUR apmērā. Iespējamie maksājumu veidi Delticom OE interneta veikalā: 1) bankas pārskaitījums; 2) maksājums ar kredītkarti (VISA vaiMASTERCARD); 3) PayPal. Visu informāciju attiecībā uz maksu par iesaiņošanu un nosūtīšanu, tāpat arī par samaksas noteikumiem lūdzam skatīt attiecīgā internetā portāla sadaļā par piegādes un apmaksas nosacījumiem.


§ 3 Preču saņemšana

Pirms preču pieņemšanas no piegādātāja, lūdzam pārliecināties, ka piegādātās preces atbilst pasūtījumā norādītai informācijai. Riepas transportēšanas laikā ir iepakotas plēvē, un mēdz būt savienotas ar līmplēvi/līmlenti tā, lai būtu iespējams izlasīt uz iepakojuma redzamo informāciju. Ja pasūtījuma informācija nesakrīt ar informāciju uz iepakojuma, lūdzam atteikt kurjeram preču pieņemšanu, un nekavējoties informēt reifen-direkt.lv zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni, vai pa e-pastu. Mēs nekavējoties nosūtīsim Jums pasūtītās preces. Ja esat saņēmuši bojātu sūtījumu, lūdzam aizpildīt bojāta sūtījuma protokolu/veidlapu kurjera klātbūtnē un zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni.

Kurjerserviss piegādā sūtījumus klientiem konkrētā uzņēmuma darba laikā. Mums nav pieejama precīza informācija, un iespēja garantēt konkrētu piegādes laiku. Ja vēlaties iegūt precīzu informāciju par savu sūtījumu, lūdzam kontaktēties ar pārvadātāja klientu servisu. E-pastā, kurā apstiprināsim riepu izsūtīšanu no noliktavas, un norādīsim paredzamo piegādes datumu, būs redzami paku sūtījuma numuri, pateicoties kuriem, varat tiešsaistē izsekot savu sūtījumu, vai iegūt sīkāku informāciju zvanot uz konkrētā piegādātāja klientu apkalpošanas tālruni.


§ 4 Anulēšanas noteikumi

Jūs varat anulēt savu pasūtījumu divu nedēļu laikā rakstveidā (piem., pa faksu, e-pastu), kā arī pa tālruni, neminot iemeslus. Šis periods sākas ne agrāk kā no preču saņemšanas brīža. Lai nodrošinātu atsaukuma termiņa ievērošanu, pietiek ar atsaukuma vai preču savlaicīgu nosūtīšanu.

Atsaukums adresējams:
E- pasts: reifen-direkt.lv@delti.com vai
Fakss: 0049 511 87 98 91 91 vai
Adrese: Delticom OE S.R.L., Str. Anca Popa nr. 3, Ap. P, 3000299 Timisoara, Rumānija

Sakarā ar Jūsu atsaukuma paziņojumu mēs lūgsim Jūs brīvprātīgi informēt mūs par preču atdošanas iemeslu, un apkpoposim pārējo informāciju, kas nepieciešama Jūsu atsaukuma ātrai apstrādei. Lai nesagādātu Jums neērtības sakarā ar preču atdošanu, mēs paņemsim šīs preces no Jums un atmaksāsim rēķinā iekļauto summu uz Jūsu norādīto bankas, kredītkartes vai PayPal kontu, atkarībā no maksājuma veida kādā tas tika apmaksāts. Līdz ar to Jums nav jānosūta preces uz Delticom administratīvo centru Rumānijā (adreses paziņošana ir paredzēta saskaņā ar likumu).

 § 5 Atsaukumu tiesiskās sekas

Pasūtījuma atsaukuma tiesiskās sekas. Ja preces atgriešana ir veiksmīga, abpusēji saņemtie maksājumi ir jāatmaksā, un jāatdod iespējami gūtais labums. Ja preces stāvoklis ir pasliktinājies un par lietošanu (piemēram, lietojot gūtiem labumiem), ko nav iespējams atdot vai daļēji atdot vai ir iespējams atdot tikai sliktākā stāvoklī, Jums mums ir jāatlīdzina attiecīgais vērtības zudums. Par preces stāvokļa pasliktinājumu un saņemtiem labumiem Jums mums ir jāatlīdzina vērtības zudums tiktāl, ciktāl lietošanu vai pasliktinājumu izraisījusi tāda rīcība ar preci, kas pārsniedz īpašību un funkcionalitātes pārbaudi. Īpašību un funkcionalitātes pārbaude nozīmē attiecīgās preces testēšanu un izmēģināšanu, kā tas, piemēram, ir iespējams un pierasts veikalā.

Preces, kuras nevar iesaiņot, tiks paņemtas no Jums norādītajā adresē. Preču, kuru vērtība ir mazāka par 40,- Eiro, atpakaļsūtīšana būs jāapmaksā Jums.

-Anulēšanas noteikumu beigas-

§ 6 Mūsu 30 dienu preču atgriešanas piedāvājums

Nenorādot iemeslus, Jums ir tiesības no mums saņemto preci atgriezt 30 dienu laikā. Termiņš sākas no brīža, kad šis paziņojums par atteikšanos ir saņemts rakstveidā (piemēram, faksā, e-pastā), tomēr ne ātrāk kā pirms preces saņemšanas (ja pircējam tiek sūtītas līdzīgas preces vairākos atsevisķos sūtījumos, ne ātrāk kā pirms pirmā daļējā sūtījuma saņemšanas), un arī ne ātrāk kā pirms tam, kad mēs esam izpildījuši savu pienākumu par informācijas sniegšanu saskaņā ar Vācijas Likuma, ar ko ievieš Vācijas Civillikuma (EGBGB) 246. panta 2. punktu saistībā ar 1. punkta 1) un 2) apakšpunktu, kā arī savus pienākumus saskaņā ar Vācijas Civillikuma (BGB) 312.g panta 1. punkta 1. teikumu saistībā ar EGBGB 246.panta 3. punktu. Lai ievērotu noteikto termiņu, pietiek laikus nosūtīt preci vai iesniegt lūgumu pieņemt preci atpakaļsūtīšanai. Delticom uzņemsies preces atpakaļsūtīšanas izdevumus.

 Lūgums saņemto preci atpakaļsūtīšanai jāadresē:

e-pasts:reifen-direkt.lv@delti.com;

fakss: 0049 511 87 98 91 91;

Delticom OE S.R.L., Str. Anca Popa nr. 3, Ap. P, 3000299 Timisoara, Rumānija.


Līguma atsaukšanas gadījumā, mēs lūgsim Jūs labprātīgi informēt par preču atgriešanas iemeslu. Tomēr, obligāti nepieciešama būs informācija, kura nepieciešama, lai pēc iespējas ātrāk varētu organizēt preču atpakaļsūtīšanu, un naudas atmaksu, tā, lai abas līgumslēdzējpuses būtu apmierinātas. Tikai Delticom OE var nosūtīt pieprasījumu kurjerservisam par preču paņemšanu no klienta. Mēs atteiksim pieņemt klientu nosūtītās preces, ja tas nebūs iepriekš saskaņots ar konkrētā internetveikala Klientu apkalpošanas centru. Preču atgriešana ir iespējama tikai tad, ja tās nav lietotas, piemēram, riepas nav mēģināts montēt. Riepas, kuras ir mēģināts montēt, ir uzskatāmas par lietotām precēm.
Mūsu 30 dienu preču atgriešanas piedāvājums neattiecas uz precēm, kas ražotas/sagatavotas pēc klienta individuāla pieprasījuma (klienta kļūdas pēc pasūtītas nepareizā izmēra preces). Tas attiecas arī uz riteņu komplektiem. Riteņu komplektu (disku un riepu komplektu) atgriešana ir iespējama tikai pēc komplektācijas montāžas izmaksu apmaksas 120EUR apmērā, kas noteikts šajos līguma noteikumos.
Lūdzam izmantot mūsu sūtījumu iesaiņojumu. Sargiet preces no bojājumiem. Sagatavojot riepas nosūtīšanai, tām jābūt tīrām, savienotām kopā pa divām (ja vien riepu izmērs to pieļauj). Īpašu uzmanību lūdzam pievērst gatavo riteņu komplektu iesaiņošanai: nodrošiniet riteņu sānu malas ar pietiekamu kartona/papes daudzumu un iesaiņojuma līmlentēm. Bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā nepareizas rīcības no klienta puses, un neatbilstoša iesaiņojuma rezultātā, būs jāatlīdzina Jums. Transporta uzņēmums, kas atbildīgs, par riepu atpakaļsūtīšanu, pieņems tikai tādas preces, kas ir atbilstoši iesaiņotas.

§7 Īpašumtiesību saglabāšana

Mēs paturam tiesības uz visiem piegādātajiem priekšmetiem, kamēr izpildītas visas mūsu prasības pret Jums vai pret personu, kas pieņēma preces. Tas attiecas arī uz visām prasībām, kas rodas turpmāk. Lai aizstāvētu mūsu īpašumtiesību paturēšanu, mēs esam tiesīgi pieprasīt tūlītēju preču nodošanu, ja anulētas visas glabāšanas tiesības, ja vien nav likumīgi konstatētu vai neapstrīdamu pretprasību.

§8 Atbildība par informāciju, kas sniegta mūsu interneta vietnē

Katrai attiecīgajai tīmekļa vietnei tiek uzturēts mūsu apstiprinātais noformējums. Mēs negarantējam interneta portālu atbilstību Jūsu prasībām, un to pieejamību jebkurā laikā bez pārtraukuma, savlaicīgi, droši un bez defektiem. Interneta portālu izmantošanas risks ir Jūsu ziņā; konkrēti - mēs neuzņemamies atbildību attiecībā uz interneta portālu izmantošanas iespējamiem rezultātiem, un par interneta portālos gūtās informācijas pareizību.

§9 Intelektuālā īpašuma tiesības

Mūsu tīmekļa vietnēs ievietotos tekstus, attēlus, skaņas, grafikas, animācijas un video, kā arī to izkārtojumu aizsargā likums par autortiesībām un citām ar to saistītām tiesībām. Šo tīmekļa vietņu saturu nedrīkst pavairot, izplatīt, mainīt vai darīt pieejamu trešajām pusēm. Dažās mūsu tīmekļa vietnēs ir arī attēli, uz kuriem attiecas trešo pušu autortiesības. Ja nav noteikts citādi, visas preču zīmes mūsu tīmekļa vietnē ir aizsargātas. Nav atļauts izmantot mūsu vai trešo pušu intelektuālo īpašumu, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē

§10 Personisko datu norādīšana

Reģistrējoties Jums jānorāda adrese un personas dati; mēs saglabāsim šos datus, kas nepieciešami pasūtīšanas procesam. Protams, pasūtīšanas laikā vai vēlāk varat mainīt savus datus sadaļās "Mani pasūtījumi" vai "Kontakti" (atkarībā no interneta portāla). Pēc reģistrācijas Jūs saņemat paroli un sava konta identifikatoru. Jums jānodrošina paroles un konta nepieejamība jebkurai trešajai pusei. Jūsu pienākums ir nekavējoties informēt Delticom par ikvienu paroles vai konta ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu. Abas līgumslēdzējas puses var jebkurā laikā anulēt Jūsu kontu, nenorādot iemeslus. Šādā gadījumā Delticom deaktivizēs vai izdzēsīs Jūsu kontu un visus saglabātos datus.

§11 Spēkā esošā likumdošana

Piemērojama ir vienīgi Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana. Netiek piemērota standartizētā ANO 1980. gada 11. aprīļa konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem (CISG; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). 11.1. Vācijas tiesību akti ir piemērojami, izņemot ANO - Tirdzniecības tiesību aktus. ES ir tiešsaistes portāls, kas izveidots, lai palīdzētu neapmierinātiem klientiem. Ja jums rodas sūdzības par precēm vai pakalpojumiem, kurus esat nopirkuši pie mums, izmantojot internetu, jūs varat atrast vietnē http://ec.europa.eu/consumers/ vai neitrālu strīdu izšķiršanas institūciju, lai panāktu ārpustiesas risinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažām nozarēm un šādās valstīs šobrīd (stāvoklis 19.02.2016.) nav strīdu izšķiršanas institūciju: Vācijā, Horvātijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā. Tāpēc, jūs kā patērētājs, iespējams, nevarat izmantot šo portālu, lai atrisinātu strīdus ar mums šajās valstīs.

© 1999-2020 by Delticom / reifen-direkt.lv